وام مسکن 120 میلیون و تعمیرات

 وام مسکن 120 میلیون تومانی


دریافت وام مسکن معمولی برای کسانی که سند آپارتمان به نام خودشان

باشدیا خریده باشند (تهران، حومه، شهرستانها )

وام مسکن تا سقف 100 +20 میلیون تومان برای املاکی که سال ساخت

آنها از تاریخ پروانه تخریب و نوسازی تا 20 سال ساخت باشد

 که به صورت وکالتی وام و سند به نام صاحب سند یا خریدار وام منتقل میشود

شایان ذکر است:

 که این وام دارای قابلیت انتقال سند با وکالت به نام خریدار وام را دارد.


 خدمات کار گزاری ما

1):انجام کامل امور و مشاوره از ابتدا تا زمان دریافت وام
     
2):خرید وام  به مدت  روز فقط با ارایه کلیه مدارک لازم کهلیست مدارک مورد
 
نیاز بانک به شما داده خواهد شد 

3):مدت زمان انجام کار 20 روز کاری میباشد
 
4):تشکیل پرونده در نزدیکترین بانک مسکن به محل خریداری ملک شما
 
5):دریافت مبلغ 100 میلیون تومان وام  برای املاک تا 20 سال ساخت از تاریخ
 
پروانه ساختمان
 
6):دریافت وام اوراق جهت تعمیرات تا مبلغ 20میلیون تومان به همراه 100 میلیون
 
تومان وام خرید مسکن 

سود دریافت وام 11% میباشد و با بازپرداخت از2 تا 12سال

  مدارک تحویلی به خریدار وام:

1):وکالت بلاعزل و تام الاختیار به نفع خریدار وام

2):ارایه مبایعه نامه خرید ملک

3):ارایه اقرار نامه عزل وراث

4):ارایه قرار داد خرید وام

اقساط وام مسکن 100 میلیونی با سود 11%

***********************************************************

مدت اقساط           6 ساله            8 ساله           10 ساله             12 ساله     

قسط ماهیانه                                                                              1670000

کل بدهی                                                                                / 0 نظر / 73 بازدید