مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام مسکن

مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام مسکن

1) سند مالکیت (تمام صفحات)

2)بنچاق (قطعی غیر منقول)

3) پایانکار نامحدود (گواهی ساختمان)

4) جواز ساخت ( پروانه ساختمان تخریب و نوسازی)

5)درصورتی که اصل مدارک بند 3 و 4 موجود نباشد  نامه استعلام از 

شهرداری گرفته میشود.

6) صورتمجلس تفکیکی فقط در مورد سند مادر ( سند آپارتمانی نیاز نیست )

7) مبایعه نامه با کد رهگیری(قولنامه)

8) شناسنامه و کارت ملی خریدار، مالک و (وکیل در صورت موجودیت)

9) یک نفر ضامن (در صورت نداشتن تامین میگردد)


                                         کلیه مدارک اصل و کپی

/ 0 نظر / 1275 بازدید